Brazil Travel

December 18, 2009

เคล็ดลับในการส่งเงินในบราซิล

Filed under: travel — lnupey @ 6:11 am

มีหลายวิธีที่จะส่งเงินไป บราซิล จากสหรัฐอเมริกา. สองวิธีที่พบบ่อยที่สุดของการส่งเงินใน บราซิล จะผ่านธนาคารและส่งเงินด้วยบัตรเดบิตชำระล่วงหน้า.

ถ้าผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารเหล่านี้อาจจะมีความคิดที่ดีเปิดบัญชีกับธนาคารในพื้นที่เดียวกันเงินที่ถูกส่งระหว่างบัญชีภายในธนาคารเดียวกันมักจะมีการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและที่น้อยหรือไม่มีเลยค่า.

โอนเงินผ่านธนาคารระหว่างสองธนาคารอื่นยังค่อนข้างง่ายแต่ย้ายเงินจากธนาคารอื่นสามารถมอบให้ระยะเวลารอถึง 5 วันทำการที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น.

ผ่านธนาคารคุณสามารถเริ่มต้นการโอนสายไปยัง บราซิล. โอนเงินผ่านธนาคารได้รับเงินที่ปลายทางของมันอย่างรวดเร็วแต่ต้องมีธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อรับโอนสาย. ค่าสามารถอย่างสูงสำหรับการโอนสายต่างประเทศแต่ถ้าเงินต้องมาถึงอย่างรวดเร็วนี้เป็นตัวเลือกที่ทำงานได้.

วิธีการส่งเงินใน บราซิล ก็คือผ่านทั้งบัตร ATM หรือ pre-จ่ายบัตรเดบิต. ในกรณีฉุกเฉินนี้อาจไม่ใช่วิธีที่เร็วที่สุดที่ดีที่สุดเพราะใช้เวลาสำหรับบัตรที่จะส่งไปยังบุคคลที่ได้รับเงินแต่สำหรับผู้ที่ส่งเงินประจำครอบครัวใน บราซิล Pre-จ่ายบัตรเดบิตหรือบัตรเป็นตัวเลือกที่ดี.

ส่งบัตรเดบิตที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือโลโก้ CIRRUS หลังจะให้เงินที่สามารถถอนจากเครือข่ายขนาดใหญ่ของตู้ใน บราซิล และทั่วโลก. ถ้าใช้บัตร ATM คุณต้องมั่นใจว่าผู้ถือบัตรไม่ได้เงินเข้าไม่อนุมัติ. Pre A-จ่ายบัตรเดบิตเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากขึ้นส่งจำนวนเงินที่แน่นอนเงินสำหรับผู้รับ.

ออนไลน์บริการการชำระเงินจะเป็นวิธีที่นิยมมากขึ้นในการส่งเงินใน บราซิล. การย้ายเงินได้อย่างรวดเร็วและมีค่าค่อนข้างต่ำผู้รับไม่ต้องมีธนาคารความสัมพันธ์ใน บราซิล เพื่อให้สามารถเข้าถึงเงิน. ประโยชน์ของการส่งเงินออนไลน์ด้วยบริการเช่นบัตรเดบิตชำระล่วงหน้าว่าเงินนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากเกือบทุกเครื่อง ATM.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: